حوادث سال ظهور

ام‌ سعید اخمسیه‌ به‌ امام‌ صادق‌(ع‌) عرض‌ می‌کند:« یابن‌ رسول‌الله(ص‌) فدایتان‌ شوم‌! نشانه‌ای‌ از
خروج‌ و قیام‌ حضرت‌ مهدی‌(ع‌) در اختیارم‌ بگذارید و به‌ من‌ مرحمت‌ کنید. »
حضرت‌ به‌ من‌ فرمودند:
«ام‌سعید! وقتی‌ ماه‌ در شب‌ بدر ماه‌ رجب‌ گرفته‌ شود و خسوف‌ رخ‌ دهد،
مردی‌ پس‌ از آن‌ خروج‌ کند و به‌ دنبال‌ آن‌ حضرت‌ مهدی‌(ع‌) قیام‌ خواهند کرد. »
(کتاب مهدی منتظر(ع)، ص 142)

۲۵خرداد سال جاری مصادف با 13 رجب ایرانیان شاهد طولانی‌ترین ماه گرفتگی ۴۰ سال اخیر بودند این خسوف، اولین ماه گرفتگی در دهه ۹۰ بوده که مدت گرفت کامل آن، حدود ۱۰۰ دقیقه طول کشید

/ 0 نظر / 15 بازدید