قانون مسلم سقوط

قسم به سیب پوسیدهء نیوتن..!
و قانون مسلم سقوط..!
شما هم خواهید افتاد
و سقوط خواهید کرد
و دروغ نگویم...
همین حالا هم افتاده اید
نه بر مغز های مردم
که با مخ های میخ دار خویش ...
بدجور خورده اید به گارد های انقلاب
و کف سنگ فرش اسلام ناب
و این وسط
سر انقلاب سلامت باشد
که نه ارتباطی به گردن های زمخت دارد
و نه مثل آیین یهود
به اسپرم و صلب و وراثت بسته است

و امام سجاد (ع) فرمود:
خدا بهشت را آفرید
برای بندگان سر به زیرش
ولو بردگانی باشند
که ظلمات پوست خود را
از پدران فقیر حبشی به ارث برده باشند
 و دوزخ را بر افروخت
برای سرکشان
ولو سپیدی و سیادت را
بر اساس قوانین مدون زیست
میراث از پدران خویش
و سلاله صاف قریش داشته باشند *

همانگونه که بوجهل و بولهب نیز
با تمام پیوند های خونی
و ارتباطات سخت وراثتی
نه یک دو کوچهء تنگ
که قرن ها و فرسنگ ها
از قبیله نورانی رسول
دور بودند
و گرده های پیامبر (ص)
به خاکستر بغضشان می سوخت
و چشم های خیس فاطمه (س)
بر پیشانی شکسته اش تب می کرد
که تبت یدا ابی لهب و تب
ما اغنی عنه ماله و ما کسب..!
**

آری!
اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینکم ***
و اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه..! ****
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* از امام سجاد(ع) هم نقل شده که فرمودند: « خلق الله النار لمن عصاه و لو کان سیداً قریشیاً و خلق الله الجنه لمن اطاعه و لو کان غلاماً حبشیاً»
** دستان ابی لهب بریده باد و هلاک باد که آنچه از مال و اندوخته گردآورد وی را سود نبخشید ()
*** آنگاه که در نفخهء صور دمند دیگر نسبی بین شما نخواهد ماند ()
**** اولی ترین مردم  به ابراهیم آنانی هستند که از وی تبعیت می کنند ()

 

 

 

 

 

منبع : bedahe.blogfa.com/post-32.aspx

/ 0 نظر / 9 بازدید