اس ام اس های عاشقانه سری 4

تقدیم به کسی که در کنارم نیست ولی حس بودنش به من شوق زندگی می دهد

*******************

خاک شد هر که بر این خاک زیست / خاک چه داند که در این خاک کیست؟

*******************

عشق مثل نقاشیه ! با این تفاوت که نقاشی رو می شه پاک کرد و لی عشق رو هرگز

*******************

بغض کن اما نبار، خشک شو اما نریز، دیر کن امابیا.....

*******************

خواب اصحاب کهف قصه تکراری ماست / ما همانیم که در غار دلت پوسیدیم

*******************

عشق زیباست ، اما وقتی بی وفائی را دیدی ، عشق را مجازات نکن

*******************

آنکه ویران شده از یار مرا میفهمد / آنکه تنها شده بسیار ، مرا میفهمد

چه بگویم که چنان از تو فرو ریخته ام / که فقط ریزش آوار مرا میفهمد

*******************

از پاسخ من معلمان آشفتند / از دهانشان هر چه در آمد گفتند

اما به خدا هنوز من معتقدم / از جاذبه تو ، سیب ها میافتند

*******************

چشمت که فسون و رنگ میبارد ازو
افسوس که تیر جنگ میبارد ازو

بس زود ملول گشتی از هم نفسان
آه از دل تو که سنگ میبارد ازو

حافظ

*******************

گویند بهشت و حور و کوثر باشد
جوی می و شیر و شهد و شکر باشد

پر کن قدح باده و بر دستم نه
نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد

*******************

من آن ابرم که می خواهد ببارد
دل تنگم هوای گریه دارد
دل تنگم غریب این در و دشت
نمی داند کجا سر می گذارد
ابتهاج

*******************

عشق رخ یار بر من زار مگیر
بر خسته دلان رند خمار مگیر

صوفی چو تو رسم رهروان می دانی
بر مردم رند نکته بسیار مگیر

حافظ

*******************

/ 0 نظر / 3 بازدید