چرا بسیحی واقعی همت بود و باکری؟

حسن اولش این بود که وارد گفتمان ما شده بودند و داشتند از بسیج حرف می زدند. اینکه آنها می خواستند از بسیجی واقعی و غیر واقعی بگویند اهمیتی نداشت چون مثل این بود که مثلا ما بخواهیم از یک چیزی که فی النفسه مال آنهاست حرف بزنیم و بعد از اصلی و فرعی اش بگوییم. مهم این بود که وارد زمین بازی ما شده بودند.

اما حسن دوم و مهمترش همچون دیگر ابعاد فتنه در طول زمان مشخص شد.

اخیرا مصطفی تاج زاده مطلبی تفصیلی نوشته که خواندنش تقریبا یک ساعتی وقت می گیرد اما در آن نکات مهمی را مطرح کرده است. نکاتی که در ۱۲ سال اخیر ما می گفتیم  هست! اما خودشان انکار می کردند اما این بار تاج زاده پیش قدم شده و خیلی از آنها را پذیرفته است.

وی در قسمتی از این مطلب تلویحا از منافقین عذرخواهی کرده و برخوردهایی همچون برخورد امام (ره) با کاظم شریعتمداری و حسینعلی منتظری و ... را زیر سوال برده است.

اما با خواندن سطر به سطر این مطلب تنها یک چیز در ذهن انسان متبادر می شود و آن هم قسمتی هایی از وصیتنامه تاریخی حمید باکری است. آنجایی که می نویسد:

بسیجی واقعی همت بود و باکری

بعد از جنگ رزمندگان به ۳ دسته تقسیم خواهند شد:

1- دسته‌ای‌ به‌ مخالفت‌ با گذشته‌ خود برمی‌خیزند و از گذشته‌ خود پشیمان‌ می‌شوند.
2- دسته‌ای‌ راه‌ بی‌تفاوتی‌ را برمی‌گزینند و در زندگی‌ مادی‌ خود غرق‌ می‌شوند.
3- دسته‌ای‌ به‌ گذشتة‌ خود وفادار می‌مانند و احساس‌ می‌کنند که‌ از شدت‌ مصائب‌ و غصه‌ها دق‌ خواهند کرد.

آنچیزی که با خواندن موضع اخیر مصطفی تاج زاده در ذهن تداعی می شود دسته اول است و اینجاست که انسان عمق شعار «بسیجی واقعی همت بود و باکری» را می فهمد. اینکه چرا واقعا باکری بسیجی واقعی بود، اینجاست که مشخص می شود زیرا آنچیزی که او در خشت خام می دید امثال ما هیچ گاه در آینه هم نمی دیدیم و حقا شایسته است که از تمامی کسانی که بعد از انتخابات این شعار را فریاد زدند تشکر شود. چه آنهایی که با اعتقاد به بسیج و بسیجی می گفتند و چه سلطنت طلب ها و مارکسیست ها و بچه مچه هایی که مثلا می خواستند ما را حرص بدهند! اما هرچه این شعار را فریاد زدند حق بود و این حق در این ۸ ماه عجب خود را نشان داد ...

در مورد همت هم قبلا نوشته بودم. اینکه چرا ابراهیم همت بسیجی واقعی است خیلی نیازی به استدلال ندارد. کافی است بخشی از مواضع او را هم بخوانیم تا ببینیم او کجاها را می دید  و پیش بینی می کرد:

زمان بازرگان به ما بر چسب چریک زدند، زمان بنی صدر هم برچسب منافق! الان هم بر چسب خشک مقدسی و تحجر.
هر قدمی که در راه خدا و بندگان مستضعف او برداشتیم، برچسب بارانمان کردند. حالا روزی ده برچسب دشت می‌کنیم، اما بسیجیان دلسرد نباشید. حاشا که بچه بسیجی میدان را خالی کند ...

 

 

 

منبع :amirihosain.blogfa.com

/ 0 نظر / 9 بازدید