نوحه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

نوحه شهادت امام حسن مجتبی (ع) با صدای منصور ارضی

نوحه ، مرثیه و مداحی در سوگ شهادت امام حسن مجتبی (ع)
نوحه عمریست مهمان توام با صدای حاج منصور ارضی

 

نوحه ، مرثیه و مداحی در سوگ شهادت امام حسن مجتبی (ع)
نوحه کبوتر دل رو پرواز بدیم به مدینه با صدای حاج محمد طاهری

نوحه ، مرثیه و مداحی در سوگ شهادت امام حسن مجتبی (ع)
نوحه آخ بمیرم با صدای حاج محمود کریمی


 


 

نوحه ، مرثیه و مداحی در سوگ شهادت امام حسن مجتبی (ع)
نوحه می‌خوام زینب طشت رو نبینه با صدای حاج محمود کریمی


نوحه ، مرثیه و مداحی در سوگ شهادت امام حسن مجتبی (ع)
نوحه پس از عمری نالیدن با صدای حاج حسن خلج

 

نوحه ، مرثیه و مداحی در سوگ شهادت امام حسن مجتبی (ع)
نوحه می‌روم به آخرین سفر با صدای حاج محمود کریمی

 

نوحه ، مرثیه و مداحی در سوگ شهادت امام حسن مجتبی (ع)
نوحه رسیده ساعات آخرم با صدای حاج محمد طاهری

 

نوحه ، مرثیه و مداحی در سوگ شهادت امام حسن مجتبی (ع)
نوحه سبط نبی با صدای حاج سعید حدادیان

 

نوحه ، مرثیه و مداحی در سوگ شهادت امام حسن مجتبی (ع)
نوحه دعام اینه که زهرا بده اجازه گریه با صدای حاج حسن خلج


 


 

دانلود نوحه ، مرثیه و مداحی در سوگ شهادت امام حسن مجتبی (ع)
نوحه شهادت امام حسن مجتبی (ع) با صدای حاج احمد نیکبختیان


/ 0 نظر / 15 بازدید